Titus Brandsma, heiligverklaring

Een bijzondere gebeurtenis, wilt u erbij zijn graag aanmelden bij de Heemkunde vereniging: heemkunde-mhm@live.nl.