Nieuwjaarsborrel

Het bestuur van Acropolis nodigt iedereen van harte uit om samen het glas te heffen op een mooi nieuw jaar wat voor ons ligt. Tonny van Tongeren presenteert een jaaroverzicht van Megens’ wel en wee van het afgelopen jaar.We gedenken de mensen die ons in 2019 zijn ontvallen en heten de nieuwgeborenen welkom met een fotopresentatie. Wees welkom vanaf 15.00u.