Muzikaal diner ‘Vrienden van de Harmonie’

De traditie van het muzikaal diner wordt gelukkig voortgezet! Op 19 januari vindt dit speciale diner plaats in Acropolis. Wilt u zich vast opgeven? Dat kan bij de harmonie (muziekverenigingmegen@gmail.com) of bij restaurant Op de Poort, 0412 462275 of info@restaurantopdepoort.nl.