Inloopbijeenkomst Meanderende Maas

Uitnodiging inloopbijeenkomst Meanderende Maas op maandag 17 juni 2019

Op maandag 17 juni organiseert projectorganisatie Meanderende Maas een inloopbijeenkomst van 16.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis Acropolis, Broeder Everardusplein 1 in Megen. U bent van harte welkom op het tijdstip dat u uitkomt.

Tijdens de inloopbijeenkomst maandag 17 juni a.s. geven wij informatie over:

  • De aanpak van het project en waar we nu staan.
  • De kansrijke alternatieven en de beoordeling van de alternatieven. De kansrijke alternatieven van oktober 2018 bestaan uit maatregelen aan dijk, uiterwaarden en rivier. De maatregelen verschillen per alternatief, zodat we de plussen en minnen goed in beeld kunnen brengen. Uit de beide alternatieven wordt het voorkeursalternatief samengesteld.
  • De reacties uit de omgeving op de kansrijke alternatieven, verzameld tijdens dijktafels, werkplaatsen en gesprekken met stakeholders.

Wij laten zien wat we met reacties doen, nu in de verkenningsfase en in de volgende fase van het project, de planuitwerking.

  • De vervolgstappen richting de ontwikkeling van het voorkeursalternatief, inclusiefde mogelijkheden van formele inspraak.

Tijdens de inloopbijeenkomst gaan we graag met u in gesprek.

Parkeren

Wie met de auto komt, kan het beste parkeren op de parkeerplaatsen aan de Maasdijk 44 of het Graaf C. De Brimeuplein in Megen.

Meer informatie

Op www.meanderendemaas.nl leest u alles over het project. Wilt u graag op de hoogte blijven? Op de website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief.

 

Meanderende Maas: veiliger, mooier en economisch sterker

Het project Meanderende Maas gaat de dijk aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Dat is nodig om bewoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen. Hier zijn nieuwe wettelijke veiligheidsnormen voor. De waterveiligheid vergroten we door de dijk te versterken en de rivier te verruimen. Tegelijkertijd willen we de economie, natuur, recreatie en cultuurhistorie sterker maken. Aan de Brabantse zijde én aan de Gelderse zijde.