Informatiebijeenkomst Meanderende Maas

Van 11 februari tot en met 23 maart is er inspraak mogelijk op de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas en de milieueffectrapportage. Het Waterschap Aa en Maas organiseert samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland vier inloopbijeenkomsten om u te informeren over de inhoud van de structuurvisie en de milieueffectrapportage, vragen te beantwoorden of om uw zienswijze in ontvangst te nemen. Op dinsdag 18 februari is de bijeenkomst in Megen. U kunt vrij inlopen in Acropolis  tussen 15:00 uur en 19:00. U kunt binnen lopen wanneer het u uitkomt om uw vragen te stellen. Kijk hier voor meer informatie.

Binnenkort in Acropolis