Informatieavond Meanderende Maas 3de ronde

Het project Meanderende Maas organiseert op donderdag 14 juni een inloopmiddag en -avond. Op deze avond kun je je laten informeren over de laatste ontwikkelingen van het project de Meanderende Maas en kun je vragen stellen.

LOCATIE, TIJDEN EN OPZET VAN DE AVOND

De inloopavond vindt plaats in Acropolis, Broeder Everardusplein 1 in Megen. Je kunt op drie momenten een presentatie volgen: om 17.00, 19.30 en 20.15 uur. Daarna kun je in een aparte ruimte vragen stellen aan projectmedewerkers van Meanderende Maas. Hier kun je ook de schetsen voor de toekomst van het gebied bekijken. De deuren van Acropolis gaan open om 16.45.

WAT KOM JE TE WETEN OP DE INLOOPAVOND?

De afgelopen maanden heeft een groep van zo’n 40 omwonenden, recreanten, ondernemers en agrariërs in werkplaatsen meegedacht over de invulling en inrichting van het gebied en de waterveiligheid. Daaruit zijn zes mogelijke schetsen (ook wel alternatieven genoemd) voortgekomen. Tijdens de inloopavond kun je je laten informeren over deze zes mogelijke schetsen/alternatieven. Hoe zien deze eruit? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat voor gesprekken zijn hierover gevoerd in de werkplaatsen? Wie neemt uiteindelijk de beslissingen? Hoe ziet het proces er verder uit?

LIEVER OP EEN ANDER MOMENT?

Kun je niet op 14 juni? Geen probleem,  de volledige presentatie van deze inloopavond kun je terugkijken op onze site. Of kom langs tijdens één van onze inloopmomenten, die we organiseren op verschillende plekken in het projectgebied. De data, tijden en locaties vind je hier  Ook kun je een afspraak maken met één van onze omgevingsmanagers. Stuur dan een mail naar info@meanderendemaas.nl.

OOK INLOOPAVOND ‘LEGGER PRIMAIRE WATERKERINGEN’

Op 14 juni kun je je ook laten informeren over de aanpassingen in de ‘legger primaire waterkeringen’ van Waterschap Aa en Maas. De legger is een document, dat kaarten met zones langs de dijk bevat, waar bepaalde regels of beperkingen gelden. Waterschap Aa en Maas past deze legger aan en die aanpassingen hebben mogelijk ook gevolgen voor u. Het waterschap organiseert hierover verschillende inloopavonden, waarvan één op 14 juni in Megen. We hebben de inloopmomenten gecombineerd, zodat je je op één avond over zowel de legger als over Meanderende Maas kunt laten informeren. Dat is wel zo makkelijk.